Webshop ejere

Du er afhængig af online markedsføring når du har en webshop. Det er ikke det samme som at drive en fysisk butik, hvor folk tilfældigt kommer forbi. Der skal arbejdes med alle kanaler. Der er modul specielt dedikeret til dig som webshop ejer.

Selvstændige erhvervsdrivende

Selvom du bruger konsulenter, inhouse folk eller freelancere, så er det nødvendigt at kende alt det grundlæggende online markedsføring – ellers kan du ikke være sikker på, at dine mål bliver opnået.

Webgrafikere

Et design til en hjemmeside skal ikke bare være fedt og banebrydende. Det skal også overholde en række gængse brugervenlige konventioner, have en struktur der er optimal i forhold til søgemaskineoptimering og kunne konvertere de besøgende til kunder.

Freelancere

Lever du af at arbejde freelance for andre, kan du bruge online markedsføring til at skaffe flere besøgende, som i sidste ende også skal give dig mere forretning.

Webudviklere

Du skal som webudvikler have kendskab til søgemaskineoptimering, konverteringsoptimering, splittesting værktøjer og hvordan forskellige online medier fungerer. Det gør dig til en komplet webudvikler, som kan være foran i feltet.

In-house marketing folk

ClickSkolen er specielt indrettet til dig som sidder og laver online markedsføring, men aldrig har taget en decideret uddannelse i det. Her får du chancen for at springe over, hvor gærdet er lavest, og suge best practices til dig.

Bloggere

Som blogger ønsker du dig altid mere trafik, mere kommunikation på dit website og mere udbredelse af kendskabet til din blog. Nu er det ikke mere bare om at blogge – nu drejer det sig om multimedie indhold, sociale medier og søgemaskineoptimering.

Iværksættere

For dig som iværksætter, er det alfa omega, at du kan begærde dig i online markedsføring – både så du kan spare omkostninger og gøre det meste selv, men også så du ikke køber dig til elendige konsulenter med dit livsnødvendige kapital.