Sider der skal designes i din webshop

Køber du et shop system, følger der ofte en række forskellige skabeloner med, som du kan vælge imellem. Det har gjort, at ufattelig mange webshops ligner hinanden, og får det svært ved at skille sig ud.

Det har også bevirket, at rigtig mange glemmer, at der faktisk findes en del forskellige sider der skal designes. Noget som rigtig mange webdesignere glemmer i deres tilbud til køberen, og det giver forskellige forventninger –  hvilket i sidste ende betyder en masse sure mennesker.

Jeg vil her i artiklen komme med de sider, som kræver særlig opmærksomhed når der skal designes et shopdesign.

Artikel kun for Bonus medlemmer

Du skal være medlem med adgang til Skolen + Bonus for at læse resten af artiklen.
Bliv medlem nu og få adgang til indholdet

Kommentarer